Dấu ấn từ chuyển đổi số ở Công ty Điện lực Hà Giang

17:13' - 25/12/2021
BNEWS Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc thực hiện chuyển đổi số đã và đang được Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) tích cực triển khai.

Ông Hoàng Văn Thiện, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: Thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, PC Hà Giang đã triển khai hiện đại hóa trong cung cấp dịch vụ điện theo hướng số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Sau một thời gian triển khai, chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Đến nay, việc áp dụng phương thức giao dịch điện tử đối với các dịch vụ điện được PC Hà Giang triển khai rộng rãi đến khách hàng, như: Cấp điện trung và hạ áp; các khách hàng thay đổi công suất sử dụng điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi mục đích sử dụng, mức sử dụng điện; chuyển đổi công tơ điện 1 pha và 3 pha (chuyển đổi mục đích sử dụng điện từ sinh hoạt sang sản xuất, kinh doanh)…

 

Đặc biệt, PC Hà Giang đã triển khai cung cấp 100% các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Nhờ đẩy mạnh việc cung ứng các dịch vụ điện trực tuyến, trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 70%. 

Để đạt được kết quả trên, ngay từ khi triển khai các dịch vụ, PC Hà Giang đã hướng dẫn khách hàng áp dụng các kênh trực tuyến để thực hiện dịch vụ điện do Tổng Công ty Điện lực cung cấp. Điều này đã giúp khách hàng tiếp cận sử dụng và dần làm quen với các dịch vụ điện tử.

Triển khai phối hợp, hợp tác với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tổ chức trung gian thanh toán và cung cấp các hình thức thanh toán tiền điện bằng dịch vụ điện tử. 

Chị Nguyễn Thị Lan Hương ở phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) cho biết: Chị đã sử dụng hình thức thanh toán tiền điện trực tuyến. Hình thức thanh toán này giúp chị tiết kiệm thời gian và còn tiết kiệm được 10% hóa đơn tiền điện hàng tháng. Đặc biệt, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thì việc thanh toán tiền điện thông qua dịch vụ điện tử là một phương thức thanh toán mang lại hiệu quả thiết thực và an toàn hơn trong việc chi trả.

Có thể nói, chuyển đổi số tại PC Hà Giang không chỉ là chuyển từ "giấy tờ" sang máy vi tính, từ thủ công sang tự động mà còn là dùng công nghệ để thay đổi phương thức công tác, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh mới để mang lại ngày càng nhiều lợi ích kinh tế kỹ thuật và giá trị mới phục vụ khách hàng. Qua đó từng bước hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số tại doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt chủ đề "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Năm 2022, PC Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật, chuyển đổi số trong công tác quản lý tài sản, quản trị doanh nghiệp, an toàn, bảo vệ lưới điện, quản lý nguồn nhân lực. Phấn đấu hoàn thành việc số hóa hồ sơ và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý an toàn; bảo vệ đường dây/TBA; đẩy mạnh công tác nhập dữ liệu lên các hệ thống thông tin quản lý IMIS, ERP, HRMS./.


  

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục