Đầu tháng 3, VIX sẽ mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu

08:30' - 21/02/2021
BNEWS Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) thông báo Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu của công ty phát hành ngày 02/03/2020 .

Chứng khoán VIX cho biết, dựa theo đề nghị của Trái chủ là Ngân hàng Keb Hana- chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh về việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu, VIX sẽ thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu TP.VIX.01.2020.

Theo đó, công ty chứng khoán này dự kiến mua lại là 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng. Như vậy, tổng mệnh giá mua lại dự kiến là 100 tỷ đồng.

Giá trị mua lại dự kiến bằng với mệnh giá trái phiếu. Thời gian dự kiến mua lại là 2/3/2021. Số trái phiếu trên do VIX mua lại sẽ không được tính vào số phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp những người sở hữu trái phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến các biện pháp xử lý đối với VIX.

Trước đó, vào ngày 2/3/2020, VIX đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu. Loại trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm. Lãi suất được cố định cho tất cả các kỳ tính lãi là 9,5%/năm. Kỳ tính lãi đầu tiên bắt đầu từ 2/3/2020 đến hết ngày 1/9/2020. Ngày thanh toán lãi đầu tiên là 2/9/2020, các kỳ tiếp theo định kỳ 6 tháng 1 lần./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục