Đề nghị cho phép Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

18:03' - 01/04/2021
BNEWS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Ngày 1/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1016/BVHTTDL-ĐT gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo trung học Cơ sở, trung học phổ thông và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Tờ trình số 63/TTr-HVMVN ngày 30/3/2021 của Học viện Múa Việt Nam về việc báo cáo, giải trình những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông cho học sinh, sinh viên; vướng mắc trong công tác tuyển sinh và đào tạo tích hợp trình độ cao đẳng, ngành diễn viên múa tại Học viện Múa Việt Nam từ năm 2012-2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ý kiến: Căn cứ tính đặc thù trong công tác đào tạo nhóm ngành nghệ thuật múa hiện nay thì học sinh vào học tại trường từ lúc còn nhỏ (khi mới học hết lớp 6, hoặc lớp 7, 8). Vì vậy, học sinh phải tiếp tục học chương trình giáo dục phổ thông đồng thời với kiến thức chuyên môn tại trường.

Do đặc thù này, trên cơ sở thỏa thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1017/GDCN ngày 17/2/2004 về việc ban hành Chương trình khung ngành, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 1/10/2004, ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành múa.
Từ năm 2012 trở lại đây, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) đã tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở cho học sinh theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT.

Sau khi hoàn thành chương trình trung cấp chuyên nghiệp, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp mà không có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Bên cạnh đó, từ năm 2012, theo đề án tuyển sinh riêng, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) tổ chức đào tạo tích hợp trình độ cao đẳng, ngành diễn viên múa. Theo đó, học sinh sẽ được học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng.

Tuy nhiên, nhà trường không tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp cho học sinh mà tổ chức kỳ thi chuyển giai đoạn, học sinh đạt kết quả sẽ được chuyển tiếp lên học trình độ cao đẳng. Vì vậy, học sinh theo học chương trình đào tạo tích hợp trung cấp và cao đẳng sẽ không có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.
Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho người học, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của học viện; cấp Giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hoá trung học phổ thông trong Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành múa (Theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 1/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin) cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam.
Cũng trong ngày 1/4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã làm việc với Học viện Múa Việt Nam về vụ việc 272 học sinh không được cấp bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông sau khi theo học tại học viện. Thứ trưởng chỉ đạo cần nhanh chóng cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp cho các học sinh đã đủ điều kiện tại Học viện Múa Việt Nam; đồng thời đồng bộ các giải pháp khác, sớm giải quyết những tồn đọng trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cho học sinh…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục