Đề xuất hỗ trợ hơn 9.877 tấn gạo cho người dân dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2022

20:31' - 20/01/2022
BNEWS Ngày 20/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết vừa trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cho 7 tỉnh.

Các tỉnh này gồm Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình tổng số trên 9.877 tấn gạo cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

 

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát khiến cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống và diễn biến bất thường của thời tiết như mưa đá, lũ lụt, hạn hán khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguy cơ bị thiếu đói.
Trước tình hình đó, 7 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 11.448,09 tấn gạo cứu đói cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Cụ thể, hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các tỉnh, gồm Tây Ninh (825,48 tấn cho 17.551 hộ với 55.032 nhân khẩu), Cao Bằng (624,66 tấn cho 10.421 hộ với 41.644 nhân khẩu), Phú Yên (1.008,105 tấn cho 31.990 hộ với 67.207 nhân khẩu), Ninh Thuận (1.508,82 tấn cho 25.284 hộ với 100.588 nhân khẩu), Nghệ An (1.140,69 tấn cho 18.372 hộ với 76.046 nhân khẩu), Gia Lai (692,205 tấn cho 11.466 hộ với 46.147 nhân khẩu), Quảng Bình (1.102,245 tấn cho 26.575 hộ với 73.483 nhân khẩu) và hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 cho các tỉnh Cao Bằng (1.093,365 tấn cho 17.185 hộ với 72.891 nhân khẩu), Gia Lai (1.046,055 tấn cho 11.022 hộ với 46.529 nhân khẩu), Quảng Bình (1.455,765 tấn cho 28.086 hộ với 78.958 nhân khẩu).
Căn cứ Điều 12, Chương III Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 561/BTC-NSNN ngày 14/01/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ trước mắt xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình tổng số 9.877,875 tấn gạo cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.
Theo đó, hỗ trợ 6.902,205 tấn gạo cứu đói cho 141.659 hộ với 460.147 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Các tỉnh được trình hỗ trợ gồm: Tây Ninh (825,48 tấn cho 55.032 nhân khẩu), Cao Bằng (624,66 tấn cho 41.644 nhân khẩu), Phú Yên (1.008,105 tấn cho 67.207 nhân khẩu), Ninh Thuận (1.508,82 tấn cho 100.588 nhân khẩu), Nghệ An (1.140,69 tấn cho 76.046 nhân khẩu), Gia Lai (692,205 tấn cho 46.147 nhân khẩu), Quảng Bình (1.102,245 tấn cho 73.483 nhân khẩu).
Hỗ trợ 2.975,670 tấn gạo cứu đói cho 56.293 hộ với 198.378 nhân khẩu dịp giáp hạt đầu năm 2022. Các tỉnh được trình hỗ trợ gồm: Cao Bằng (1.093,365 tấn gạo cứu đói cho 17.185 hộ với 72.891 nhân khẩu, thấp hơn 950,7 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ), Gia Lai (hỗ trợ 697,935 tấn gạo cứu đói cho 11.022 hộ với 46.529 nhân khẩu, thấp hơn 348,12 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ), Quảng Bình (hỗ trợ 1.184,370 tấn gạo cứu đói cho 28.086 hộ với 78.958 nhân khẩu, thấp hơn 271,395 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ).
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với những trường hợp UBND tỉnh Cao Bằng, Gia Lai và Quảng Bình đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt 2, 3 tháng, sau khi thực hiện hỗ trợ 1 tháng gạo mà vẫn còn khó khăn, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng, Gia Lai và Quảng Bình có văn bản gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục