Đề xuất quy định mới về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

07:00' - 25/08/2020
BNEWS Tại dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Có địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về loại giống sản xuất.

Trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính phải sử dụng vật liệu giống từ giống, nguồn giống được công nhận.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng phải có địa điểm giao dịch hợp pháp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng.

Dự thảo nêu rõ, trước khi kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống, gồm: Thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn phù hợp quy định.

Các thông tin về nguồn vật liệu nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao nhận cây.

Sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện theo phương pháp nhân giống hữu tính và phương pháp nhân giống vô tính theo tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

Vật liệu nhân giống để sản xuất cây giống bằng nuôi cấy mô phải lấy từ giống gốc hoặc giống phục tráng và chỉ được sử dụng trong 2 năm.

Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng vật liệu giống do mình sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu giống có trách nhiệm bàn giao cho khách hàng hồ sơ liên quan đến vật liệu giống khi xuất bán để sử dụng trong quá trình vận chuyển, lưu thông và sử dụng vật liệu giống.

Bảng kê vật liệu giống và hồ sơ liên quan chứng minh nguồn gốc vật liệu giống hợp pháp phải được lưu giữ tại tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp (nếu có thay đổi thông tin) phải gửi văn bản đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất kinh doanh các thông tin gồm: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục