Đề xuất rà soát lại danh mục các cơ sở cần kiểm kê khí nhà kính năm 2022

18:09' - 15/10/2021
BNEWS VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát và loại bỏ các doanh nghiệp không phù hợp với tiêu chí dự thảo Nghị định quy định về giảm nhẹ khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon.

Phản hồi đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2022, trên cơ sở tham khảo ý kiến của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy định về danh mục các cơ sở thuộc diện kiểm kê khí nhà kính của ngành giao thông vận tải, bao gồm các doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề khác nhau như: vận tải hàng hóa đường bộ;

Vận tải hành khách đường bộ; vận tải đường thủy nội địa; vận tải biển; vận tải đường ống; vận tải đường sắt... hay các ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ có liên quan đến vận tải, gồm: dịch vụ phá dỡ, bốc xếp; dịch vụ cảng… là chưa phù hợp so với quy định về tiêu chí xác định cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính tại dự thảo Nghị định quy định về giảm nhẹ khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon.
Cụ thể, theo dự thảo Nghị định quy định về giảm nhẹ khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon, những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ thuộc diện cơ sở phải kiểm kê, không bao gồm các doanh nghiệp vận tải khác (vận tải hành khách, đường thủy, biển, đường ống, đường sắt) hay các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ hoặc có liên quan đến vận tải không thuộc các cơ sở sản xuất công nghiệp theo định nghĩa tại Luật Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có kinh doanh đa ngành nghề; trong đó, vận tải hàng hóa chỉ là một trong số đó. Vậy liệu các doanh nghiệp này có tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa trên 1.000 TOE hay không? Nếu không, việc đưa các doanh nghiệp này vào Danh mục của dự thảo Quyết định là chưa phù hợp.
Từ những phân tích trên, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát và loại bỏ các doanh nghiệp không phù hợp với tiêu chí dự thảo Nghị định quy định về giảm nhẹ khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục