Đến 2025 Đại học Quốc gia Hà Nội phấn đấu vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới

15:18' - 16/08/2020
BNEWS Trong hai ngày 15-16/8, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tới dự đại hội có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và Hà Nội; đại diện một số Đảng bộ các trường đại học và 296 đại biểu đại diện cho 2.282 đảng viên trong toàn Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phát biểu khai mạc Đại hội, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống học thuật; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo; bứt phá mạnh mẽ; phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra, Đại học Quốc gia Hà Nội phấn đấu ở trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2025.
Trong suốt 5 nhiệm kỳ qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trải qua các giai đoạn phát triển, vươn lên mạnh mẽ, liên tục gia tăng vị trí trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á và thế giới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn kiên định lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức; chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành các cấp có nhiều chuyển biến, trong đó tiếp tục triển khai tốt cơ chế quản trị theo sản phẩm đầu ra.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày Báo cáo chính trị, trong đó nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đang dần chứng tỏ diện mạo quốc gia, thiết chế văn hóa đỉnh cao như sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và xã hội, khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước; thể hiện tầm nhìn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và đang phát huy hiệu quả cao.
Mô hình tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng được hoàn thiện. Cơ cấu tổ chức đã được điều chỉnh, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, từng bước phù hợp với mô hình đại học nghiên cứu. Quy mô đào tạo tăng 1,6 lần, từ 24.000 sinh viên (năm 2015) lên 35.000 sinh viên (năm 2019).

Các chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến, chất lượng cao chiếm 34,4% tổng quy mô đào tạo chính quy. Cơ cấu ngành nghề có bước phát triển đột phá, thêm một số lĩnh vực mới như nông nghiệp, năng lượng, hàng không vũ trụ, các ngành khoa học sức khỏe và khoa học liên ngành.
Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát huy tốt vai trò đầu tầu, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên, khẳng định uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tiên phong trong đổi mới hoạt động giảng dạy theo hướng “cá thể hóa”, lấy người học làm trung tâm, phát huy vai trò chủ động của người học, đồng thời phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực và kỹ năng cho người học được chú trọng.
Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước hướng tới trình độ khu vực và quốc tế. Cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đã có sự đổi mới, theo hướng thúc đẩy và tạo điều kiện để các nhà khoa học sáng tạo và cống hiến. Chỉ số đổi mới, sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội nhiều năm đứng trong nhóm 500 của thế giới.
Hợp tác và phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội được mở rộng, đi vào chiều sâu. Việc phát triển và kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế bằng các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ cụ thể được chú trọng. Đại học Quốc gia Hà Nội là thành viên của một số tổ chức, mạng lưới giáo dục có uy tín trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt, mới đây nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp vào nhóm 101-150 các cơ sở giáo dục đại học dưới 50 năm thành lập có chất lượng hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng QS.
Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội xác định khẩu hiệu hành động “Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững”, quyết tâm xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt cao; đưa Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ trân trọng biểu dương những thành tích to lớn mà tập thể Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Đảng ủy, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều đổi mới và phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và Thủ đô, khẳng định được vị thế vượt trội trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Ba năm liên tục gần đây, luôn nằm trong nhóm 801-1000; một số lĩnh vực khoa học nằm trong nhóm 500 các trường đại học hàng đầu thế giới.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều tiến bộ, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng từng bước được khẳng định và phát huy. Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát huy tốt lợi thế về mô hình tổ chức của một đại học tiên tiến với tiềm lực rất mạnh về đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng - nền tảng của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng quát nêu trong Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013.

Đại học Quốc gia Hà Nội cần coi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của toàn Đảng bộ là điểm tựa để triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, mà sản phẩm con người do Đại học Quốc gia Hà Nội tạo ra phải đáp ứng yêu cầu quan trọng đó; chính trong quá trình giáo dục người học, mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý cũng tự soi lại bản thân mình, rèn luyện mình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người thầy trong sự nghiệp “trồng người” cao quý.
Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là những trí thức bậc cao, xuất sắc về chuyên môn, mà còn phải là những cán bộ, công dân gương mẫu, có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước và Thủ đô.

Đồng chí hy vọng Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều đóng góp hơn nữa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý các cấp; tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông của Thành phố; đặc biệt là tham gia xây dựng và triển khai các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng chiến lược, quy hoạch, quản lý đô thị và giải pháp xây dựng Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại.
Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học nghiên cứu tiên tiên, ở trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2025, thể hiện trách nhiệm quốc gia, vì sự phát triển bền vững và có đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục