Di chuyển trạm biến áp có cần lập báo cáo nghiên cứu khả thi?

08:26' - 11/06/2021
BNEWS Với tổng mức đầu tư hạng mục trên 15 tỷ đồng, việc di chuyển trạm biến áp có cần lập báo cáo nghiên cứu khả thi hay chỉ lập thiết kế bản vẽ thi công hoặc lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật?

Công ty ông Lê Văn Phi (Thanh Hóa) đang thiết kế hạng mục di chuyển đường dây điện trung, hạ thế và trạm biến áp để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông.

Kinh phí thực hiện thuộc chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường giao thông.
Ông Phi hỏi, tổng mức đầu tư hạng mục trên 15 tỷ đồng thì có phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi không, hay chỉ lập thiết kế bản vẽ thi công hoặc lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật (hạng mục di chuyển đường dây điện trung, hạ thế và trạm biến áp để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông lại không có thiết kế cơ sở ban đầu)?
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:
Hạng mục di chuyển đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông có kinh phí thực hiện thuộc chi phí giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường giao thông (đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng) thì chủ đầu tư cần triển khai các bước tiếp theo theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục