DIC Corp bị nhắc nhở vì chậm công bố kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ

15:11' - 02/11/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có nhắc nhở đối với DIC Corp về việc chậm công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có nhắc nhở về việc chậm công bố báo cáo kết quả phát hành và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành đối với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp ( mã chứng khoán DIG).

Theo đó, vào ngày 28/10, HoSE đã nhận báo cáo ngày 7/10 của DIC Corp về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và giải trình chậm nộp công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó, ngày 11/10, HoSE đã nhận được công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 7/10/2021).

Khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có nêu: “Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành gửi báo cáo kết quả chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán”.

HoSE cho biết, DIC Corp đã chậm công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Bên cạnh đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Ngày 7/10, DIC Corp đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp, huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục