Dịch COVID-19: Nhiều doanh nghiệp thuộc Vinachem có lãi

17:05' - 15/09/2021
BNEWS Tổng doanh thu trong tháng 8 ước đạt 3.628 tỷ đồng, bằng gần 123% so với cùng kỳ; 8 tháng của năm đạt 33.514 tỷ đồng, bằng 129,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết, trong 8 tháng qua, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 diễn ra đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp trên hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

Tuy vậy, Vinachem đã cơ bản đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo của Vinachem, hầu hết nhóm ngành hàng tăng ở tất cả các chỉ tiêu cơ bản; nhiều doanh nghiệp đạt hiệu quả tăng cao so với cùng kỳ; đặc biệt các chỉ tiêu của nhóm ngành phân bón tăng cao so với cùng kỳ năm 2020: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 48,9%, doanh thu tăng 54,4% ; trong tháng 8, các đơn vị yếu kém ngành công thương (thuộc đề án 1468 về xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương) có lãi hơn 28 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn trong tháng 8 và 8 tháng của năm 2021 nhìn chung được duy trì tương đối ổn định song song với việc đẩy mạnh đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 8 đạt hơn 3.615 tỷ đồng, bằng 119,3% so với cùng kỳ; trong 8 tháng đạt hơn 31.668 tỷ đồng, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng doanh thu trong tháng 8 ước đạt 3.628 tỷ đồng, bằng gần 123% so với cùng kỳ; 8 tháng của năm đạt 33.514 tỷ đồng, bằng 129,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm ngành phân bón doanh thu tăng 54,4% so với cùng kỳ; apatit tăng 23,2% so với cùng kỳ; nhóm cao su đạt mức tăng 10,3% so với cùng kỳ; nhóm Hoá chất – Khí công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ 2020.

Lợi nhuận cộng hợp toàn tập đoàn tháng 8 ước lãi 87,5 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng của năm 2021 ước lãi gần 288 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của hầu hết các nhóm ngành đều có mức tăng trưởng khá, đặc biệt, 3 đơn vị thuộc đề án 1468 đã có lợi nhuận 28,1 tỷ đồng; Các đơn vị khác đạt lợi nhuận 59,5 tỷ đồng, 08 tháng năm đạt hơn 1.250 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ 2020 và bằng 79,8% so với kế hoạch năm 2021.

Trong 8 tháng qua, Vinachem đã sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 2,5 triệu tấn phân bón và hoá chất bảo vệ thực vật, gần 2,5 triệu sản phẩm săm lốp ôtô, xe máy các loại…, hơn 15 triệu M3 Ôxy đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo các cân đối lớn về hàng hoá trong nước.

Trong thời gian qua, tất cả các đơn vị tại Tập đoàn đều đảm bảo tốt phòng, chống dịch COVID-19. Từ tháng 7 đến nay, trước tình hình dịch tiếp tục căng thẳng, các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả những người thuộc diện nguy cơ cao; tiêm vaccine cho người lao động, ưu tiên tiêm trước cho những người làm việc ở những vị trí nhạy cảm, phải tiếp xúc nhiều người…

Nhờ triển khai đồng bộ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch nên đến nay, cơ bản các đơn vị thuộc Vinachem đều thuộc diện ở “vùng xanh”. Vì thế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì, không bị đứt gãy…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục