Điện lực Cao Bằng nâng cao chất lượng và sự hài lòng của khách hàng

20:44' - 20/01/2021
BNEWS Tổng công suất cấp nguồn từ trạm biến áp 110 kV trong tỉnh đã tăng thêm 64 MW, nguồn và lưới điện toàn tỉnh đều được cấp điện từ các trạm biến áp 110 kV có liên kết cấp vòng cho nhau.

Theo báo cáo của ông Vũ Xuân Linh, Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng), trong năm 2020, đơn vị đã thực hiện đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện, giảm bán kính cấp điện, lắp đặt các thiết bị đóng cắt, thiết bị cảnh báo sự cố, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận từng bước nâng cao chất lượng độ tin cậy cung cấp điện.

Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các sự kiện chính trị, các ngày lễ trong năm, luôn ưu tiên cấp điện các khách hàng như các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn, bệnh viện, trường học,... cũng như không ngừng nỗ lực hoàn thiện công tác kinh doanh dịch vụ hướng đến người dân nhằm đem đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.

Đặc biệt, trong tháng 7/2020, Công ty Điện lực Cao Bằng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã đóng điện trạm 110 kV Bảo Lâm, một công trình quan trong nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và sẵn sàng tính dự phòng cho phát triển phụ tải khu vực miền Tây của tỉnh, nâng cao chất lượng điện áp, nâng cao độ ổn định cung cấp điện; thực hiện nâng công suất máy biến áp T1 thuộc Trạm biến áp 110 kV thành phố Cao Bằng, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu trung tâm tỉnh Cao Bằng; lắp đặt bổ xung máy biến áp T2 thuộc trạm biến áp 110 kV Quảng Uyên vừa tăng độ ổn định cung cấp điện, đáp ứng khả năng phát triển phụ tải và giải tỏa công suất phát cho các nhà máy thủy điện khu vực miền Đông của tỉnh.

Tính đến nay, tổng công suất cấp nguồn từ trạm biến áp 110 kV trong tỉnh đã tăng thêm 64 MW, nguồn và lưới điện toàn tỉnh đều được cấp điện từ các trạm biến áp 110 kV có liên kết cấp vòng cho nhau, có dự phòng cho phát triển phụ tải trong các năm tiếp theo.

Một số nhà máy thủy điện trên địa bàn được đóng điện đã tăng khả năng đảm bảo cấp nguồn cho khu vực: Nhà máy thủy điện Mông Ân, Nhà máy thủy điện Bảo Lạc B, Nhà máy thủy Điện Sông Nhiệm 4. 

Tuy nhiên, cùng với hình khó khăn chung của cả nước, hoạt động của các khách hàng sản xuất lớn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng, hoạt động không ổn định do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sản lượng điện thương phẩm năm 2020 của Công ty chỉ đạt  gần 440 triệu kWh, bằng 84,12 % so với năm 2019.

Tổn thất điện năng năm 2020 của Công ty đạt 4,7%, giảm 0,1% so với năm 2019 và 0,45% so với kế hoạch.

Hiện nay, Công ty luôn duy trì hoạt động ổn định hệ thống thu thập dữ liệu từ xa các công tơ đầu nguồn, ranh giới, lắp đặt hoàn thiện các điểm đo ranh giới nội bộ, đầu các trạm biến áp công cộng với tất cả các điểm đo đã có hệ thống đo xa; triển khai các chương trình đo xa kết hợp chỉnh trang lưới điện hạ thế, tính đến 31/12/2020 số lượng công tơ đo xa bán điện là 53.069 chiếm tỷ lệ 37,4% trên tổng số công tơ bán điện. Nhìn chung, các hệ thống đo xa vận hành tương đối ổn định nâng cao hiệu quả lao động và đảm bảo tính chính xác trong công tác thu thập dữ liệu phục vụ vận hành, theo dõi tổn thất điện năng.

Công ty được đánh giá là một trong tỉnh miền núi có địa hình rộng, bán kính cấp điện dài nhưng có tỷ lệ tổn thất điện năng thấp, độ tin cậy cung cấp điện cao trong EVNNPC.

Về điện nông thôn, tính đến năm 2020, Công ty đã cấp điện lưới Quốc gia đến 118.473/130.135 hộ, đạt tỷ lệ 91,04%. Tuy nhiên do địa hình và đặc thù của tỉnh biên giới cùng sâu vùng xa, đến nay toàn tỉnh vẫn còn 8,96% số hộ dân chưa có điện lưới quốc gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục