Điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình

07:27' - 02/02/2021
BNEWS Theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì ngành cơ khí thủy công không thuộc chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ông Lê Mạnh Tài (Hà Nội) tốt nghiệp ngành Cơ khí Thủy công - Đại học Thủy Lợi. Sau khi tốt nghiệp, ông làm thiết kế kết cấu công trình xây dựng tới nay đã được gần 8 năm. Năm 2019, ông tốt nghiệp thạc sĩ Ngành Kỹ thuật xây dựng.

Ông Tài hỏi, ông có làm được chứng chỉ hành nghề lĩnh vực kết cấu xây dựng không và bằng thạc sĩ của ông khi đủ năm kinh nghiệm có được xét cấp chứng chỉ hành nghề không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì ngành cơ khí thủy công không thuộc chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục