1. >

Điều lệ mới của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Facebook Share

BNEWS.VN Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Điều lệ mới của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có 5 đơn vị sự nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc. Ảnh: TTXVN

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản khác đi cùng với than; khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, làm giàu quặng, luyện kim, gia công, chế tác, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản; đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện; sản xuất, mua, bán, dự trữ, sử dụng, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp và nitơrat amôn. Vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là 35 nghìn tỷ đồng.

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam gồm có: Hội đồng Thành viên; Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Ban Kiểm soát; bộ máy giúp việc. Hội đồng Thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có không quá 7 thành viên, trong đó có một thành viên là Chủ tịch Hội đồng Thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá 5 năm. Chủ tịch và thành viên Hội đồng Thành viên có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có 5 đơn vị sự nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội. Trong "guồng quay" đó, Việt Nam không thể nằm ngoài. Vậy Việt Nam đang ở vị trí nào trong nền kinh tế số hóa và cần làm gì để phát triển kinh tế số hóa, hòa nhập vào guồng quay đó?

ncif