TKV quản lý tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

08:38' - 17/06/2018
BNEWS Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các cơ chế quản lý, điều hành, khoán quản trị chi phí đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) cho biết, để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị sản xuất cần quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
Theo đó, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các cơ chế quản lý, điều hành, khoán quản trị chi phí đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, đối với các đơn vị sản xuất than hầm lò, chỉ tiêu quan trọng là giảm tối đa được hệ số mét lò đào chuẩn bị sản xuất. Đối với các đơn vị khai thác lộ thiên, chỉ tiêu quan trọng là giảm được tối đa hệ số bóc đất đá cũng như cung độ vận chuyển.
Ngoài ra, các đơn vị cũng cần kiểm soát được các chỉ tiêu trong tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, vật tư nhằm hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao hơn.
Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, nhiều đơn vị của TKV đã làm tốt tổ chức điều hành sản xuất, giảm được các hệ số kỹ thuật trong đào lò, bóc đất đá, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành hiệu quả./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục