DIG trình chia cổ tức 2019 tỷ lệ 15%

08:51' - 09/03/2020
BNEWS HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 là 15%.
Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG) cho biết căn cứ vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 là 15% (bao gồm tiền mặt và cổ phiếu).
Năm 2019, DIG đạt 553 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 34% so với năm 2018 và vượt kế hoạch năm (550 tỷ đồng). Phần lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ tăng gần 33% đạt 422 tỷ đồng.
Về kế hoạch 2020, công ty dự kiến doanh thu công ty mẹ đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 84,7%; doanh thu hợp nhất đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 67% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 800 tỷ đồng, tăng 32,7%; hợp nhất đạt 850 tỷ đồng, tăng 53,6%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục