Doanh nghiệp được phép trả chậm lương tối đa trong bao lâu?

07:45' - 20/08/2020
BNEWS Ông Nguyễn Anh Xuân hỏi, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19 nên chậm trả lương cho người lao động có được không? Nếu được thì được chậm tối đa bao lâu?

Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc vì lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 1 tháng.
Vì vậy, đề nghị công ty căn cứ vào quy định trên để thực hiện trả lương cho người lao động.

>>Không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục