Doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của PV GAS cao nhất từ khi thành lập

20:34' - 24/12/2022
BNEWS Tổng doanh thu cả năm của PV GAS đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch và tăng 25% so với năm 2021.
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính so với kế hoạch; trong đó doanh thu và lợi nhuận năm 2022 cao nhất từ khi thành lập.

 
Theo Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang, với việc tận dụng tốt cơ hội thị trường, PV GAS tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; trong đó các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng và tăng trưởng so với năm ngoái.

Trong năm 2022, PV GAS đã cung cấp trên 7,7 tỷ m3 khí khô, tăng 8% so với năm 2021; sản lượng khí ngưng tụ condensate đạt trên 100 nghìn tấn, tăng 55% so với kế hoạch và sản lượng LPG kinh doanh đạt trên 2 triệu tấn, tăng 18% so với kế hoạch, PV GAS đã đảm bảo mục tiêu cung cấp khí cho khách hàng truyền thống và mở rộng thêm khách hàng mới (khách hàng phân ure và khách hàng công nghiệp tiêu thụ khí vượt mức kế hoạch 1-3% và tăng 5% so với năm 2021.

Nhờ vậy, PV GAS tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất trên 11% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước, thị phần bán lẻ LPG chiếm 11% (chưa bao gồm Gas South) trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành vượt mức, tổng doanh thu cả năm của PV GAS đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch và tăng 25% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 189% kế hoạch và tăng 51% so với năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 177% kế hoạch và tăng 14% so với năm 2021.

Chỉ số tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) đạt trên 14%, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 22%. PV GAS tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức 25%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước (23/12), cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam tăng 0,3% và đứng ở mức 101.500 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá của GAS tăng 8,39%; trong đó giá đóng cửa cao nhất là 130.442 đồng/cổ phiếu (ngày 17/6) và giá đóng cửa thấp nhất là 92. 478 đồng/cổ phiếu (ngày 16/5)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục