Đồng Nai thu hồi đất tại dự án chậm triển khai của Hợp tác xã Bình Đa

21:53' - 23/12/2021
BNEWS UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi toàn bộ 587m2 đất tại phường Bình Đa đã được UBND tỉnh cho Hợp tác xã Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa thuê do chậm triển khai dự án.
Ngày 23/12, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai cho biết đã triển khai quyết định định 4899/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai tại dự án siêu thị sách, bách hóa tổng hợp và văn phòng cho thuê tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Quyết định này được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi ký ngày 3/12/2021.
Theo quyết định, UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi toàn bộ 587m2  đất tại phường Bình Đa đã được UBND tỉnh cho Hợp tác xã Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa thuê tại Quyết định 1244/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 để triển khai dự án siêu thị sách, bách hóa tổng hợp và văn phòng cho thuê.
Lý do thu hồi đất là do Hợp tác xã được Nhà nước cho thuê đất từ năm 2011, nhưng đến nay chưa triển khai dự án, vi phạm quy định tại điểm I, khoản 1, Điều 64 - Luật Đất đai năm 2013 và không đủ điều kiện để xem xét gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng.
UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND phường Bình Đa có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất cho Hợp tác xã Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố quyết định thu hồi đất đến Hợp tác xã Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết chấp hành; thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất đã ký với Hợp tác xã; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý |biến động vào hồ sơ địa chính, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hợp tác xã; cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý.
Cục thuế tỉnh Đồng Nai được giao xác định và thu tiền thuê đất của Hợp tác xã Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa đến ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi đất theo quy định.
Hợp tác xã có trách nhiệm di dời tài sản trên đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý; nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 388523 do Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cấp ngày 18/5/2020.
Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện giám sát, đôn đốc việc di dời tài sản của Hợp tác xã Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa. Trường hợp Hợp tác xã không chấp hành việc di dời thì Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa sẽ tổ chức cưỡng chế di dời theo quy định để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 68 - Luật Đất đai năm 2013./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục