1. >

Dragon Capital nắm hơn 20% vốn DXG

Facebook Share

BNEWS.VN Nhóm quỹ Dragon Capital vừa mua vào 1,76 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Dragon Capital nắm hơn 20% vốn DXG

Nhóm quỹ Dragon Capital đã mua vào 1,76 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) để nâng tỷ lệ sở hữu lên 20,45%, tương đương hơn 70 triệu cổ phiếu.

Ngày thực hiện giao dịch vào 28/12/2018.

Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) mua thêm gần 1,6 triệu cp, Hanoi Investments Holdings Limited mua 50.000 cp, Wareham Group Limited mua 35.000 cp và Saigon Investments Limited mua 95.000 cp.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội. Trong "guồng quay" đó, Việt Nam không thể nằm ngoài. Vậy Việt Nam đang ở vị trí nào trong nền kinh tế số hóa và cần làm gì để phát triển kinh tế số hóa, hòa nhập vào guồng quay đó?

ncif