1. >

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 9/8-14/8

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 9/8: Diễn đàn năng lượng Việt Nam: Những thách thức trong đảm bảo an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 9/8-14/8

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 9/8:

- Diễn đàn năng lượng Việt Nam: Những thách thức trong đảm bảo an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững.

Ngày 10/8:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo giới thiệu chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam

- Tại Nha Trang: Hội nghị giao ban về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án trái phiếu Chính phủ.

- Tại Tây Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp triển khai Dự án sản phẩm Quốc gia cà phê và Đề tài trọng điểm cây ăn quả Tây Nguyên

- Tại Buôn Ma Thuột, Hội nghị thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án VnSAT tại Tây Nguyên

- Tại Cần Thơ, Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ

Ngày 11/8:

- Tại Đà Nẵng, hội nghị xúc tiến đầu tư vào các Trung tâm nghề cá lớn

- Tại Đà Nẵng, Hội nghị quốc gia bàn giải pháp xây dựng hệ thống thu thập và xử lý số liệu thống kê thủy sản

2. Sự kiện kinh tế thế giới

Ngày 10/8:

-SYDNEY: Ngân hàng Dự trữ Australia công bố về chính sách tiền tệ.

Ngày 14/8:

-JAKARTA: Ngân hàng trung ương Indonesia họp (đến ngày 15/8).

-NEW YORK: Chi nhánh New York của Fed phát hành báo cáo tín dụng và nợ hộ gia đình quý II/2018.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, công tác quản lý và khai thác tài nguyên, môi trường biển đã đạt được những kết quả nhất định, song việc thực hiện Chiến lược biển này còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém.

ncif