Dự trù kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

11:55' - 24/08/2020
BNEWS Tổng kinh phí dự trù hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh năm 2020, bao gồm kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn và tổ chức phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2020 là 228,9 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về dự trù kinh phí hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2020.

Theo đó, tổng kinh phí dự trù hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh năm 2020, bao gồm kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn và tổ chức phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2020 là 228,9 tỷ đồng; trong đó, kinh phí dự kiến từ nguồn Trung ương là 159,3 tỷ đồng; từ nguồn địa phương là 69,6 tỷ đồng.
Căn cứ diễn biến tình hình và hoạt động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trong 7 tháng năm 2020, ước tính kinh phí cho giai đoạn từ đầu năm đến 31/7/2020 là 92,8 tỷ đồng.
Cụ thể, kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch là 41,2 tỷ đồng (nguồn Trung ương là 29,8 tỷ đồng, địa phương là 11,4 tỷ đồng); kinh phí tổ chức phòng, chống bệnh dịch là 51,6 tỷ đồng (nguồn Trung ương là 37,0 tỷ đồng, địa phương là 14,6 tỷ đồng).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính kinh phí phòng, chống dịch bệnh cho giai đoạn từ ngày 1/8 đến 31/12/2020 là 136,1 tỷ đồng.
Cụ thể, kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch là 29,4 tỷ đồng (nguồn Trung ương là 21,3 tỷ đồng, địa phương là 8,2 tỷ đồng); kinh phí tổ chức phòng, chống bệnh dịch là 106,7 tỷ đồng (nguồn Trung ương là 71,3 tỷ đồng, địa phương là 35,4 tỷ đồng).
Kinh phí dự trù hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2020 dựa theo mức hỗ trợ cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch với giá 35.000 đồng/kg lợn hơi; hỗ trợ kinh phí người tham gia phòng, chống dịch không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại địa phương là 150.000 đồng/người/ngày làm việc; 250.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục