1. >

Dược phẩm Hà Tây tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.

Dược phẩm Hà Tây tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).

Với hơn 18,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền khoảng 37,7 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 16/7, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/7.

Ngày thanh toán là 25/7.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trước một số hiện tượng chủ thẻ cùng đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ lợi dụng hành vi trục lợi bằng cách thông đồng sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản “nóng” “quán triệt” xử lý cá nhân, tập thể cố tình vi phạm.

ncif