Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm vướng các thủ tục liên quan đến chuyển đổi đất rừng

10:15' - 15/05/2020
BNEWS Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án.

Dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng cao của tỉnh Khánh Hòa, tạo mạch 220kV liên kết khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án nên rất cần sự quan tâm và vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương có đường dây đi qua nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ  chung của dự án.
Dự án có quy mô xây dựng đường dây 220kV mạch kép (treo trước 1 mạch), chiều dài khoảng 88,06 km;  xây dựng mới 1 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Nha Trang và 1 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Tháp Chàm, sử dụng nguồn vốn ODA vay ngân hàng KfW (Tái thiết Đức).
CPMB cho biết khởi công từ tháng 12/2018, đến nay  các nhà thầu đã giao xong toàn bộ vật tư thiết bị theo hợp đồng. Toàn tuyến có 176 vị trí, hiện đã đúc 102/176 vị trí; dựng 92/176 vị trí; kéo dây hơn 3,3 km. 
Hiện CPMB đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức truyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận bàn giao mặt bằng trước khi phương án bồi thường chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời tổ chức vận động bàn giao mặt bằng trước được  86/120 vị trí móng trụ; trong đó, thành phố Nha Trang đã bàn giao 43/45 vị trí móng trụ. Hiện nay còn có 1 tổ chức và 1 hộ dân không hợp tác kê kiểm. 
Huyện Diên Khánh có 222 hộ dân, đã phê duyệt chi trả tiền cho dân được 94 hộ; xét nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và đang niêm yết công khai được 183 hộ, còn 9/222 hộ dân chưa xét nguồn gốc đất. Phần móng trụ tại vị trí số 45, còn 1hộ dân không hợp và đề nghị dịch ngang tuyến 30m, phần hành lang, còn 2 hộ dân không hợp tác kê kiểm. Chủ đầu tư đã vận động bàn giao được 48/54 vị trí. 
Tại huyện Cam Lâm đã kê kiểm xong toàn bộ 169 hộ dân, đã xét nguồn gốc đất được 94 hộ, còn 75 hộ dân chưa xét nguồn gốc đất. Chủ đầu tư đã vận động bàn giao được 34/50 vị trí. Thành phố Cam Ranh cũng đã kê kiểm xong và xét nguồn gốc đất được toàn bộ 53 hộ. 
Với những tồn tại, vướng mắc nêu trên, CPMB đã có rất nhiều văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, công tác xét nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường chưa được Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND các huyện/thành phố hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt để chi trả tiền cho các tổ chức, cá nhân có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng dự án. 
Điều này, sẽ gây bức xúc, khiếu kiện, khiếu nại của người dân khi họ đã đồng ý bàn giao mặt bằng trước và ảnh hưởng không nhỏ tiến độ thi công, có nguy cơ dự án không đóng điện kịp tiến độ vào cuối quý VI năm nay.
Về các đoạn tuyến qua rừng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo Chính phủ tại tờ trình số 7121/TTr-UBND ngày 19/7/2019 về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm. Ngày 24/4/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3272/VPCP-NN chỉ đạo các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. 

Mới đây, ngày 8/5/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 3108/BNN-TCLN gửi UBND tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng dự án. 

Đối với tỉnh Ninh Thuận, ngày 5/5/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản số 1062/UBND-KTTH gửi Văn phòng Chính phủ về giải trình một số nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Hiện nay, CPMB đang làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan để hoàn tất các thủ tục để báo cáo Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng. 
Có thể thấy, việc vướng các thủ tục liên quan đến chủ trương chuyển đổi đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đặc dụng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Để đảm báo tiến độ đóng điện dự án  trong năm 2020, giải tỏa công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, đồng thời, tránh tình trạng người dân trong vùng dự án khiếu nại kéo dài (khi các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng trước), theo CPMB, đối với các hộ dân tự khai hoang, canh tác trên đất lâm nghiệp, đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét chấp thuận cho hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối trên các vị trí móng trụ (đất thu hồi vĩnh viễn) và cây cao trong hành lang an toàn. 
Đối với hồ sơ đo đạc giải thửa, CPMB đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sớm thẩm định hồ sơ của các huyện còn lại như Diên Khánh và Cam Lâm. Đối với các hộ dân đã được xét nguồn gốc đất xong, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện/Tp khẩn trương phê duyệt chi trả tiền cho dân ngay. 
Đối với các hộ dân đang xét nguồn gốc đất, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện/thành phố khẩn trương hoàn thiện phê duyệt chi trả tiền cho dân sớm để triển khai kịp tiến độ. 
Đặc biệt đối với các hộ dân không hợp tác kê kiểm, cố tình chống đối, UBND tỉnh Khánh Hòa cần chỉ đạo UBND thành phố Nha Trang và UBND huyện Diên Khánh khẩn trương hoàn thiện thủ tục để kê kiểm bắt buộc và tổ chức phê duyệt chi trả tiền cho dân sớm nhất có thể. Mặt khác, xem xét các hồ sơ thủ tục để sớm trình Chính phủ và các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục