EVN đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số

10:24' - 18/07/2020
BNEWS Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.
Theo đánh giá sơ bộ của các công ty tư vấn, đến nay quá trình chuyển đổi số của EVN đạt trên 50% và dự kiến đến năm 2025 Tập đoàn cơ bản hoàn thành chuyển đổi số.
Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết về “Phát triển khoa học, công nghệ đến 2020, tầm nhìn đến 2030”, Nghị quyết về “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn” với mục tiêu xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cuộc CMCN 4.0 cho mọi hoạt động từ sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. 
Cụ thể, Tập đoàn đã xây dựng, thông qua đề án “Ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn” và giao các đơn vị thực hiện. Đó là ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành để nâng cao độ tin cậy vận hành và tăng năng suất lao động, như: nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia; trang bị hệ thống quan trắc thủy văn cho các nhà máy thủy điện, các hệ thống giám sát online cho các thiết bị chính
Bên cạnh đó, EVN triển khai hệ thống tự động điều khiển tổ máy (AGC), hệ thống giám sát diện rộng, hệ thống ghi sự cố trên hệ thống điện; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và ứng dụng hiệu quả phần mềm PMIS trong quản lý kỹ thuật nguồn, lưới điện; Thực hiện điều khiển xa và phát triển các trạm biến áp không người trực....
EVN cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và chuyển đổi số; Nâng cấp, bổ sung các tính năng cho hệ thống phần mềm dùng chung; Hệ thống quản lý văn bản (E-Office) được bổ sung nhiều tính năng nâng cao, tích hợp ký số; hệ thống phòng họp không giấy (E- cabinet) đã triển khai thống nhất trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, EVN đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ và đã "số hóa" được trên 90% các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Tập đoàn. 
Trong giai đoạn 5 năm tới (2020-2025), EVN sẽ kết hợp giữa công nghệ mới hiện đại với hoàn thiện cải tiến công nghệ hiện có nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời xác định mô hình, lộ trình công nghệ nguồn và lưới điện thích hợp, đảm bảo phát triển ổn định, phù hợp với điều kiện, khả năng đầu tư của Tập đoàn với giá thành hợp lý và bảo vệ môi trường. 
Cùng với việc sử dụng công nghệ điều khiển hiện đại để đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống điện, EVN cũng hiện đại hoá hệ thống điều độ, vận hành, thông tin liên lạc, điều khiển và tự động hoá phục vụ điều độ lưới điện trong nước và liên kết khu vực.
Đặc biệt, Tập đoàn đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý và điều hành sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngành Điện; Ứng dụng công nghệ hiện đại để cải tiến, nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
Mặt khác, Tập đoàn cũng đẩy mạnh, phát triển công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, thu hút đội ngũ chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm để nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điện lực, nghiên cứu ứng dụng và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Ngoài ra, EVN phấn đấu đảm bảo 100% các dự án, công trình điện thực hiện đầy đủ và đúng thủ tục môi trường từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn vận hành;  Kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, không để xảy ra sự cố; Từng bước tiến đến mục tiêu phát triển bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường của Tập đoàn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục