EVNGENCO 2 sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần từ 1/7

21:20' - 12/05/2021
BNEWS Vừa qua tại TP Cần Thơ, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định phê duyệt về các nội dung trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu chuyển Công ty mẹ- EVNGENCO 2 sang Công ty cổ phần (CTCP).

Đây là đơn vị doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thực hiện cổ phần hóa thành công theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước kể từ khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập đến nay.

Tại Đại hội, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ-EVNGENCO2 đã công bố các Quyết định cử Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO 2 và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ I (2021 - 2025) tại EVNGENCO 2.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử theo đúng quy định của Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần và bầu Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử tại Đại hội, có 100% tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thành phần HĐQT, BKS của Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần được giới thiệu.

Hội đồng quản trị EVNGENCO 2- CTCP đã tiến hành họp phiên thứ nhất, biểu quyết, quyết định giao ông Trần Phú Thái Thành viên HĐQT EVNGENCO 2-CTCP thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 2-CTCP.

Ban kiểm soát EVNGENCO 2- CTCP đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Văn Tùng- Thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát EVNGENCO 2- CTCP.

Ngay sau Đại hội, EVNGENCO2 sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP theo quy định của Nhà nước và dự kiến chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/07/2021.

Tính đến cuối năm 2020, EVNGENCO 2 sở hữu các nhà máy điện có tổng công suất lắp đặt là 4.461 MW, chiếm khoảng 6,4% tổng công suất toàn hệ thống và 15,1% tổng công suất của EVN.

EVNGENCO 2 có cơ cấu công nghệ phát điện đa dạng, bao gồm nhiệt điện than (chiếm tỷ trọng 51%), thủy điện (chiếm tỷ trọng 30%), nhiệt điện dầu (chiếm tỷ trọng 19%), có khả năng tham gia thị trường điện rất linh hoạt.

Hiện nay, EVNGENCO 2 đã và đang triển khai nhiều dự án năng lượng sạch trên khắp cả nước với quy mô 59 MW.

Ngoài ra, một số dự án khác cũng đã có chủ trương thực hiện và đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục