FLC Faros đề xuất bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

16:23' - 04/05/2020
BNEWS Ngày 4/5, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã có nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết của FLC Faros thông tin, trong trường hợp ứng viên Hương Trần Kiều Dung được Đại hội cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị FLC Faros đề xuất bà Dung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Đồng thời, nghị quyết cũng giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại là ông Nguyễn Thiện Phú triển khai chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung các ứng viên.

Bà Hương Trần Kiều Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch -  Xây dựng, Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp và có gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng, triển khai dự án, đầu tư, mua bán và sáp nhập tại Việt Nam.

Bà Dung từng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes.

Cũng trong nghị quyết, Công ty FLC Faros đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với bà Trần Thị Hương, hiện là Tổng Giám đốc FLCHomes.

Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (FLC GAB) đã thống nhất chủ trương nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Năm 2020, FLC Faros đặt mục tiêu doanh thu 3.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 54 tỷ đồng.

Công ty hiện là tổng thầu nhiều dự án của FLC, đồng thời là chủ đầu tư của nhiều dự án quy mô lớn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục