Giải pháp chống tham nhũng đến cán bộ, công chức

21:35' - 29/09/2023
BNEWS Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu cho biết tăng cường phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Để góp phần phòng, chống rủi ro trong quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Kho bac Nhà nước tỉnh cho biết, tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong việc trao đổi thông tin về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý kiến nghị; hướng tới thực hiện thành công Đề án Định hướng hanh tra, kiểm tra Kho bac Nhà nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; làm cơ sở để cải cách, đổi mới đồng bộ, toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra của hệ thống Kho bac Nhà nước trong thời gian tới.
Ngoài ra, tăng cường phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực,  tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao như: quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng vốn, tài sản…
Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhằm tham mưu cho thủ trưởng cơ quan cùng cấp thực hiện tốt nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, từ đó kịp thời có giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống rủi ro trên địa bàn Tỉnh.
Trong 8 tháng năm 2023, đơn vị đã triển khai 7 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó, có 01 cuộc thanh tra chuyên ngành Kho bac Nhà nước, 03 cuộc kiểm tra toàn diện tại 03 Kho bac Nhà nước huyện, 01 cuộc kiểm tra và thẩm tra công tác báo cáo tài chính nội bộ tại phòng Tài vụ - Quản trị của Văn phòng Kho bac Nhà nước Lai Châu, 03 cuộc kiểm quỹ đột xuất trước và sau dịp tết Nguyên đán Quý Mão.
Qua thanh tra, kiểm tra và thực hiện chức năng giám sát từ xa theo chức năng nhiệm vụ, Phòng Thanh tra - Kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 350,4 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 86,2 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác (nộp giảm chi ngân sách nhà nước) 264,2 triệu đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục