Giấy Hoàng Hà đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 120%

15:58' - 14/06/2021
BNEWS Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã thông qua các mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp này đặt muc tiêu doanh thu năm 2021 đạt 625.000 tỷ đồng, tăng 130% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 26 tỷ đồng, tăng hơn 120% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Giấy Hoàng Hà dự kiến phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu, theo phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Cổ phiếu này thuộc loại phổ thông, bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Mục đích tăng vốn điều lệ lần này nhằm tăng quy mô vốn chủ sở hữu đêt tái cơ cấu nguồn vốn; nộp tiền đất, thanh toán tiền cho nhà thầy thực hiện dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà; bổ sung vốn lưu động nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực phát triển thị trưởng và mở rộng quy mô hoạt động cho công ty.

Trước đó, năm 2020, Giấy Hoàng Hà đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Doanh nghiệp này đã phát hành thành công 1.169.824 cổ phiếu trả cổ tức và 900.000 cổ phiếu ESOP nâng tổng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên hơn 200 tỷ đồng vào tháng 4/2021./.

 

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục