Giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS

10:34' - 25/08/2020
BNEWS HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS do vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục được ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cơ quan này tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Hacisco (mã HAS).
Cổ phiếu của HAS vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/04/2013. Lý do theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi thành lỗ.
Ngày 17/8/2020, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020. Theo đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 của công ty là 0,39 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2020 là 5,22 tỷ đồng.
Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản công nợ phải thu 12,4 tỷ đồng và công nợ phải trả 5,29 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2020 chưa có đối chiếu nên công ty kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ các tài liệu cần thiết để có thể đưa ra kết luận đối với số liệu này.
Do đó, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS do vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục được ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAS sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Hacisco./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục