GTN bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ

09:53' - 11/02/2021
BNEWS GTNFoods đã bán ra 1 triệu cổ phiếu quỹ. Ước tính doanh nghiệp thu về hơn 25 tỷ đồng.

Công ty cổ phần GTNFoods (mã chứng khoán: GTN) vừa có báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, GTNFoods đã bán ra 1 triệu cổ phiếu quỹ, sau giao dịch doanh nghiệp không còn cổ phiếu quỹ, thời gian giao dịch từ 13/1/2020 đến 8/2/2020. Giá bán trung bình là 25.287 đồng/cổ phiếu. Ước tính doanh nghiệp thu về hơn 25 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2020, GTNFoods ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.825 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 251 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,9% và tăng 3.649,3% so với cùng kỳ. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp đã hoàn thành 253,7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 4,1% lên 4.188,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.281,9 tỷ đồng, chiếm 54,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 937 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 206,7 tỷ đồng, chiếm 4,9% tổng tài sản.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục