GTN được chuyển từ diện kiểm soát sang cảnh báo

17:07' - 04/08/2020
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo đối với Công ty cổ phần GTNFOODS (mã GTN).
Cụ thể, cố phiếu GTN được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 5/8 theo Quyết định số 423/QĐ-SGDHCM ngày 3/8/2020 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo lý giải của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 39,43 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2020 là -186,5 tỷ đồng. Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020, GTN thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định.
Cổ phiếu GTN vào diện kiểm soát từ ngày 3/3/2020 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2018; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 là số âm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục