Hà Nội thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

17:03' - 15/03/2024
BNEWS Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã Nội đã từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, thực hiện các đề án hiện đại hóa của ngành và chủ trương của Kho bạc Nhà nước về việc mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã phối hợp với 16 hệ thống ngân hàng thương mại, nâng tổng số tài khoản chuyên thu và thanh toán song phương điện tử lên 250 tài khoản. Việc phối hợp thu giữa cơ quan thu, Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại đã đảm bảo đơn giản hóa quy trình, thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Hà Nội, số món thu và số tiền thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng thương mại đạt trên 91% tổng số thu ngân sách trên toàn địa bàn. Trong đó, số thu bằng chuyển khoản qua internet banking, mobile banking, qua máy chấp nhận thẻ (POS) của ngân hàng thương mại chiếm khoảng 95% số thu. Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã luôn chủ động, tích cực tham mưu, kiến nghị về mức thu, tỷ lệ thu (phí, lệ phí), cách phân chia nội dung, khoản thu ngân sách phù hợp với nhiệm vụ chi được phân cấp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. 

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã đảm bảo việc hoàn thuế điện tử cho các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, chính xác và an toàn. Việc chuyển từ hoàn thuế bằng phương pháp thủ công sang hoàn thuế điện tử đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Kho bạc Nhà nước Hà Nội còn thực hiện thành công Chương trình thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung và quy trình liên thông giữa các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến – Tabmis – Thanh toán điện tử với ngân hàng.

Đây là bước tiến tiếp theo trong tiến trình hiện đại hóa kho bạc, hoàn thiện mô hình thanh toán tập trung của Kho bạc Nhà nước, phù hợp với lộ trình xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán số quốc gia và cũng là bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nướcqua dịch vụ công trực tuyến…

Thời gian tới, với mục tiêu đến năm 2030, mọi giao dịch qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đều được số hóa, Kho bạc Nhà nước Hà Nội sẽ chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán sang phương thức kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ và thanh tra trong cơ chế quản lý rủi ro, quản lý giám sát hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước các quận, huyện và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo đó, nhiều khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước sẽ được thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau và hậu kiểm tiếp tục được Kho bạc Nhà nước Hà Nội tăng cường trong thời gian tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục