Hà Nội: Xử lý vi phạm tại dự án mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô

20:39' - 04/08/2020
BNEWS Thanh tra thành phố Hà Nội đã có báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện việc xử lý vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính (quận Ba Đình) và mương thoát nước Nghĩa Đô (quận cầu Giấy).

Đây là hai dự án có nhiều vi phạm và thời gian xử lý bị kéo dài.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3572/UBND-ĐT ngày 3/8/2020, yêu cầu Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm (đối với các nội dung còn chưa thực hiện xong) tại hai Dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các nội dung kết luận thanh tra; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố Hà Nội để tổng hợp trước ngày 15/8/2020.

UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện; chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành, chưa xử lý dứt điểm; thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết (đối với các nội dung chưa thực hiện xong của các đơn vị); tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; báo cáo UBND thành phố Hà Nội trước ngày 20/8/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục