Hàn Quốc thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hydro

08:19' - 15/09/2021
BNEWS Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã phê duyệt thêm tám doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nhiên liệu hydro đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã phê duyệt thêm tám doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nhiên liệu hydro đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ, với mục tiêu từng bước giảm dần mức tiêu thụ các nguồn năng lượng gây tranh cãi và trung hòa khí thải vào năm 2050.
Hàn Quốc đã ban hành luật mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế sử dụng nhiên liệu hydro vào tháng 2/2021, cấp các khoản hỗ trợ đến 150 triệu won (128.000 USD) cho các doanh nghiệp có danh mục đầu tư bao trùm lĩnh vực này.
Cho đến nay, 19 công ty đã được phê duyệt để nhận hỗ trợ, trong đó có nhà cung cấp linh kiện của các tế bào nhiên liệu hydro và các trạm sạc.
Hàn Quốc cũng hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nhiên liệu hydro tìm kiếm các khách hàng mới, cùng với các hỗ trợ về kỹ thuật.
Chính sách hỗ trợ trên là phù hợp với mục tiêu của Hàn Quốc trong việc phát triển 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực này vào năm 2025 và 1.000 doanh nghiệp vào năm 2040.
Hydro là nhiên liệu thân thiện với môi trường thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, khi các xe chạy bằng loại nhiên liệu này chỉ sinh ra nước trong quá trình phát điện. Loại nhiên liệu này có thể được sản xuất như một sản phẩm phụ của các cơ sở công nghiệp như các nhà máy hóa chất.
Hàn Quốc đang thúc đẩy nền kinh tế sử dụng nhiên liệu hydro, với kế hoạch sản xuất 6,2 triệu xe chạy tế bào nhiên liệu hydro vào năm 2040 và xây dựng 1.200 trạm sạc trên khắp đất nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục