HD Bank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2019

16:28' - 14/09/2020
BNEWS Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 289 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 30%.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank, mã HDB) vừa công bố sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 đợt 1.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 289 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 30%; trong đó, tỷ lệ phát hành để trả cổ tức năm 2019 đợt 1 là 15%, tỷ lệ phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 15%.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu phát hành thêm. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 2/10/2020.
Về nguồn vốn, phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích luỹ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 15% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục