HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2019

15:48' - 23/04/2019
BNEWS Tại Đại hổi cổ đông thương niên năm 2019, cổ đông đã thống nhất mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 27% so với 2018, lên 5.077 tỷ đồng.
Tại Đại hội cổ đông HDBank 2019 diễn ra ngày 23/4, đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như tổng tài sản đạt 249.546 tỷ đồng, tăng 16% so với 2018. Ảnh: HDBank

Ngày 23/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Tại đại hội, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2019.

Cụ thể, Đại hội cổ đông HDBank 2019 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như tổng tài sản đạt 249.546 tỷ đồng, tăng 16% so với 2018; huy động vốn đạt 224.238 tỷ đồng, tăng 20%; dư nợ tín dụng lên 160.911 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 2%.

Cổ đông cũng thống nhất mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 27% so với 2018, lên 5.077 tỷ đồng. Các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,7% và 21,2%. Tiếp tục mở rộng mạng lưới điểm giao dịch ngân hàng lên 308 chi nhánh và phòng giao dịch.

Đại diện HDBank cho hay, trong năm 2019, HDBank sẽ áp dụng các mô hình quản trị ngân hàng hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế tốt nhất, tăng cường đổi mới công nghệ; tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tái cấu trúc cơ cấu tài sản nhằm gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

Tại Đại hội cổ đông HDBank 2019 cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018, tờ trình thù lao - kế hoạch ngân sách của Hội đồng quản trị, tờ trình tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Ngân hàng tiếp tục giữ được truyền thống chia cổ tức cao và đều đặn trong nhiều năm liền, với tổng tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng là 30% Trong đó cổ đông HDBank sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ 10%, chi trả bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%.

Tại đại hội, toàn bộ các báo cáo và tờ trình do Hội đồng Quản trị đệ trình đã được các cổ đông thông qua tỷ lệ nhất trí cao. Ảnh: HDBank

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí cao với phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2019 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Kế hoạch tăng vốn này sẽ giúp HDBank nâng cao hơn nữa chỉ tiêu an toàn vốn và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, năm 2018, HDBank ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ 2017.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 216.057 tỷ đồng, tăng 14,1%; Vốn chủ sở hữu đạt 16.828 tỷ đồng, tăng 14%; Tổng dư nợ tín dụng đạt 129.624 tỷ đồng tăng 17,8%; Tổng nguồn vốn huy động đạt 186.722 tăng 9,5% so với năm 2017. 

Lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 4.005 tỷ đồng, tăng 65,7% so với năm 2017 và hoàn thành 101,8% kế hoạch đề ra. Thống kê trong vòng 5 năm từ 2013 – 2018, tăng trưởng của HDBank đạt mức 67,1%. Nhờ vậy, hệ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng tăng trưởng bình quân gần 50%.

Đến cuối năm 2018, HDBank hoàn thành mở mới 40 phòng giao dịch và 5 chi nhánh, nâng quy mô hệ thống mạng lưới lên 285 điểm giao dịch.

Bên cạnh đó, hệ thống điểm giao dịch tài chính tiêu dùng tiếp tục được mở rộng lên 13.825 điểm, duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Số lượng cán bộ công nhân viên đạt 14.340 người, với thu nhập ngày càng tăng cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục