HĐND thành phố Hà Nội quyết định nhiều vấn đề quan trọng

16:55' - 23/06/2021
BNEWS Chiều 23/6, sau một ngày làm việc, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố, các ban của HĐND thành phố sớm ổn định tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ, rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp yêu cầu trong tình hình mới, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Thường trực HĐND, UBND cần phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội khẩn trương chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố (kỳ họp thường kỳ), dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8/2021 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ngay từ năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả, mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để đôn đốc giải quyết, nhất là những vấn đề dân sinh gây bức xúc; kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại ngay từ cơ sở, tránh phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị mỗi đại biểu HĐND thành phố phải phát huy tốt vai trò, quyền hạn và trách nhiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động, thực hiện lời hứa trước cử tri; tăng cường tiếp xúc với cử tri và nhân dân địa phương nơi đại biểu ứng cử để nắm bắt, phản ánh, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri; tích cực nghiên cứu, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và thành phố, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả vào các hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội.

Trước đó, nằm trong chương trình làm việc buổi chiều tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô gồm: Nghị quyết về số lượng Ủy viên của các ban HĐND thành phố Hà Nội; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành phố; Nghị quyết điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, căn cứ vào quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu HĐND đã bầu 100 người tham gia Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật với kết quả rất tập trung, thống nhất.

Các đại biểu HĐND thành phố cũng tin tưởng và mong muốn những người vừa được bầu vào Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước HĐND, cử tri, để cùng thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục