Hồ sơ mở cửa hàng thuốc cần những gì?

06:00' - 03/07/2021
BNEWS Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược không quy định có giấy xác nhận không hành nghề tại nơi cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Bà N.T.M.C có chứng chỉ hành nghề dược do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp. Bà đang làm thủ tục mở quầy thuốc tại tỉnh Quảng Ninh và được hướng dẫn, phải có giấy xác nhận không hành nghề tại tỉnh cấp chứng chỉ do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xác nhận thì mới được làm hồ sơ.

Bà C đã tìm hiểu quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP thì thấy thủ tục mở quầy thuốc không liệt kê giấy xác nhận này. Bà Châu hỏi, bà phải làm thế nào để có giấy xác nhận không hành nghề tại tỉnh cấp chứng chỉ hành nghề?

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai trả lời như sau:

Căn cứ Điều 38 của Luật Dược số 105/2016/QH13, thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược không quy định có giấy xác nhận không hành nghề tại nơi cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Tuy nhiên trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, để bảo đảm tính xác thực của hồ sơ thì Sở Y tế nơi tiếp nhận hồ sơ có thể gửi văn bản xác minh đến Sở Y tế nơi cấp chứng chỉ hành nghề dược và các Sở Y tế khác nếu cần thiết./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục