Hoàn thiện quy định về mua bán và hoán cải tàu thuyền

22:08' - 19/09/2019
BNEWS Thủ tướng Chính phủ đã giao một số bộ, ngành rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền.
Cải hoán tàu cá tại khu kéo, sửa chữa tàu ở cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN  
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan; trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ (về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển); bổ sung các quy định về quản lý hoạt động hoán cải tàu thuyền bao gồm các quy định về: Tiêu chí, điều kiện tàu thuyền được phép hoán cải, thẩm quyền quyết định và quy trình, thủ tục thực hiện việc hoán cải tàu thuyền tại Việt Nam; trong Quý I năm 2020, trình Chính phủ theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục