HRC - Ông Trần Việt Cường đã bán 22.000 CP

17:00' - 09/02/2016
BNEWS Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC) báo cáo kết quả giao dịch của ông Trần Việt Cường.

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Việt Cường

Mã chứng khoán: HRC
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.208.728 CP, tỷ lệ 5%
Số lượng cổ phiếu đã bán: 22.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.186.728 CP, tỷ lệ 4,91%
Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: Ngày 28/1/2016./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục