Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

18:40' - 28/02/2021
BNEWS Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, trong đó nêu rõ các điều kiện đại lý thuế không đáp ứng sẽ bị đình chỉ kinh doanh.
Thông tư này quy định về việc tổ chức thi, điều kiện miễn môn thi; thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế); người dự thi, người đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; người nộp thuế sử dụng dịch vụ của đại lý thuế; nhân viên đại lý thuế; công chức thuế, viên chức thuế, cơ quan thuế các cấp; tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế.

Theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC, chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bị thu hồi trong các trường hợp sau kê khai không trung thực về thời gian công tác trong hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, giấy chứng nhận điểm thi trong hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế...

Đặc biệt, đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu thuộc 1 trong 5 trường hợp không có ít nhất 2 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp trong 3 tháng liên tục; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế theo quy định; tiết lộ thông tin gây thiệt hại vật chất, tinh thần, uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định); sử dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế không đúng theo quy định tại Thông tư này.

Điểm mới của Thông tư là đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh làm thủ tục về thuế khi không thực hiện thông báo, báo cáo theo quy định từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/3/2021, thay thế Thông tư 117/2012/TT-BTC và Thông tư 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục