Hướng dẫn thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định mới

08:39' - 10/02/2021
BNEWS Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn nộp tiền sử dụng đất theo quy định mới. Theo đó, đến hết ngày 28/2/2021, nếu không nộp sẽ tính giá đất tại thời điểm trả nợ, thay vì theo giá đã tính trước đó.

Theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán, thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.
Từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán, thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.
Để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị các hộ gia đình, cá nhân lưu ý: Rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không?
Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách nhà nước, thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh các quận, huyện, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/2/2021.
Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo, để tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021 bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận), đề nghị các hộ gia đình, cá nhân chú ý thời điểm thanh toán./.

>>Gỡ khó cho người nộp thuế bị ảnh hưởng COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục