Huy động nguồn lực hỗ trợ hợp tác xã khôi phục, phát triển sản xuất

15:33' - 16/09/2021
BNEWS Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa ban hành công văn gửi Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, địa phương về triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa ban hành công văn số 630/LMHTXVN-CSPT gửi Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, địa phương về triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam yêu cầu các Liên minh Hợp tác xã tỉnh, địa phương phải theo dõi và đánh giá tình hình khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã trên địa bàn cả nước; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ hợp tác xã; tổng hợp kịp thời khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã để đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ.

Cũng tại công văn này, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam yêu cầu, trong 4 tháng cuối năm 2021, định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng, các đơn vị phải tổng hợp và gửi báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan về tình hình khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, đề nghị Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là Chủ tịch và tập thể cán bộ Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh phải bám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho các hợp tác xã nắm bắt thông tin, tiếp cận và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; cơ chế và chính sách hỗ trợ của Nhà nước do các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương ban hành theo quy định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với từng loại hình hợp tác xã, lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Mặt khác, Liên minh Hợp tác xã tỉnh/thành phố phải chủ động đề xuất với các cấp, các ngành ở địa phương để được ưu tiên tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho người lao động, thành viên của hợp tác xã tham gia chuỗi cung ứng và cán bộ, nhân viên của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại văn bản số 504/LMHTXVN-CSPT ngày 4/8/2021.

Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh/thành phố phải bám sát và nắm vững các quy định và thực hiện biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương để phổ biến và tư vấn kịp thời cho hợp tác xã.

Đồng thời, nắm chắc kết quả và tác động của chính sách, cơ chế hỗ trợ đối với hợp tác xã, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với cấp ủy, chính quyền địa phương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng lưu ý Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon-Coop), Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Doanh nghiệp thành viên liên kết cấp quốc gia và Trưởng các đơn vị, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam huy động tối đa các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh để hỗ trợ cho hợp tác xã.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, các ban và đơn vị để giám sát, nắm bắt và phản ánh kịp thời với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình thụ hưởng chính sách hỗ trợ của các hợp tác xã theo Nghị quyết số 105/NQ-CP./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục