Huyện miền núi Quan Hóa, Thanh Hóa hút vốn doanh nghiệp vào nông nghiệp

09:09' - 05/12/2020
BNEWS Huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế cho người dân, hỗ trợ chuyển giao khoa học kĩ thuật trong phát triển sản xuất.

Đến nay, đã có 1 xã, 22 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Là huyện vùng biên và nằm trong danh sách các huyện nghèo Chương trình 30a, Quan Hóa có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Diện tích đất canh tác manh mún, cơ sở hạ tầng đang còn thiếu nên cuộc sống của người dân tộc thiểu số đang còn vất vả.

Do đó, để thực mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho nhân dân, huyện Quan Hóa đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế cho người dân với xây dựng nông thôn mới.
Huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, liên kết, hợp tác, hình thành các mô hình, chuỗi sản xuất nông nghiệp tiên tiến để giảm chi phí, tăng giá trị sản phẩm cho nhân dân; đồng thời, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp chế biến nông sản, sử dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn, giúp nhân dân có thu nhập ổn định.
Giai đoạn 2010-2020, huyện Quan Hóa đã huy động được hơn 1.900 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hơn 400 tỷ đồng, vốn tín dụng 708 tỷ đồng, vốn tín dụng 171 tỷ đồng, còn lại là các nguồn huy động khác. Huyện đã sử dụng nguồn vốn này đầu tư các lĩnh vực; trong tuyên truyền, huyện đã mở 6 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới với 600 người tham gia, các xã cũng mở 28 lớn với hơn 2.000 người tham gia.
Trong phát triển sản xuất, huyện Quan Hóa mở 36 lớp đào tạo nghề cho 1.336 lao động và mở 340 lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật trong sản xuất với 20.000 người tham gia, xây dựng được 37 mô hình phát triển kinh tế mới mang lại hiệu quả giúp người dân miền núi giảm nghèo, điển hình như mô hình chăn nuôi bò, mô hình trồng cây hái quả gắn với cải tạo vườn tạp, mô hình trồng thâm canh rừng luồng…
Bên cạnh đó, huyện còn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bê tông hóa gần 100 km đường thôn bản, đầu tư 28 công trình hồ đập, kiên cố hóa 37 km kênh mương, nâng cấp và xây mới 110 phòng học, 13 công sở, 16 nhà văn hóa xã…

Nhờ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Quan Hóa đã có 1 xã, 22 bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 14,6 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân năm 2010 là 6 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020 đạt 32 triệu/người/năm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Tại xã Phú Nghiêm, trong 5 năm qua, xây dựng nông thôn mới luôn được chính quyền và nhân dân hưởng ứng, nhân dân đóng góp tiền, 3.600 ngày công, hiến hơn 28.500 m2 đất, 55.000 cây, xã cũng thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế cho người dân.

Đến nay, nhiều công trình trụ sở xã, nhà văn hóa cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa bản được xây mới, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.
Ông Hà Văn Thái (dân tộc Thái), bản Đồng Tâm, xã Phú Nghiêm cho biết, năm 2015, ông tham gia các chương trình, dự án phát triển hỗ trợ phát triển sản xuất trong xây đựng nông thôn mới do xã Phú Nghiêm đầu tư.

Ông đã được cán bộ nông nghiệp xã chuyển giao khoa học kĩ thuật để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp, trồng rừng kết hợp trồng cây hái quả. Nhờ đó, đến nay, trang trại ngày càng phát triển bao gồm: 2 ha rừng, 1 ha trồng cây cam và bưởi, 200 con gà, 20 con lợn và bò, thu nhập một năm của gia đình ông là 130 triệu đồng/năm".
Ngoài ra, ông cũng thường xuyên tham gia các phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đóng góp các ngày công tham gia vào làm đường, ngõ xóm, hỗ trợ các người dân khác quanh vùng chuyển giao khoa học kĩ thuật để cùng vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng xã Phú Nghiêm đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Phạm Bá Thu, Trưởng Bản Poong-Co Me, xã Phú Nghiêm cho biết, từ khi bản đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng nâng lên, bình quân mỗi hộ trong bản có 5 con bò, tổng số bò trong bản có 600 con, đa số các hộ dân đều tồng rừng, hiện thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm. Để xây dựng bản trở thành nông thôn mới nâng cao, người dân trong bản mỗi tháng tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm một tháng 3 lần.
Bà Hà Thị Nga, Bí thư đảng ủy xã Phú Nghiêm cho hay, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, người dân đã hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công lao động và các nguồn khác quy ra tiền được 100 tỷ đồng.
Đến nay, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trước khi xây dựng nông thôn mới vào năm 2015 là 10 triệu/người/năm, đến nay tăng lên 32 triệu đồng/người/năm. Thời gian tới, xã sẽ chỉ đạo người dân tập trung giữ vững các tiêu chí, tập trung phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Mặc dù vậy, huyện vẫn còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới do tuyên truyền, vận đông đã được tập trung chỉ đạo chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong huy động vốn và sử dụng nguồn vốn, nhất là nguồn vốn của nhân dân đóng góp còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chưa có nhiều mô hình sản xuất mới, địa hình khắc nghiệt, thiên tai xảy ra nhiều.

Ông Trần Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết, huyện Quan Hóa phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025 sẽ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 38 bản đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội để nâng cao đời sống người dân, huyện cũng thực hiện mục tiêu cuối năm 2025 sẽ thoát khỏi danh sách các huyện nghèo nhất nước của Chính phủ.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 12/2020, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 317 xã, 8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng khu vực miền núi đã có 608 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm tỉnh sẽ có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đối với khu vực miền núi sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới tại các huyện Bá Thước, Ngọc Lặc, Quan Sơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục