IFC: 59 nhà đầu tư sẽ quản lý tài sản theo Bộ nguyên tắc mới

16:50' - 16/04/2019
Bnews Ngày 16/4,Công ty Tài chính quốc tế (IFC),một thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, công bố có 59 nhà đầu tư đã đồng ý triển khai hoạt động theo nguyên tắc vận hành trong quản lý đầu tư tạo tác động

Đây là Bộ nguyên tắc dành cho hoạt động đầu tư vào các công ty, tổ chức và quỹ với ý định tạo ra tác động xã hội, cũng như môi trường có thể đo được cùng với một hoàn vốn tài chính.

Cụ thể, các nhà đầu tư tìm kiếm cách thức tạo ra tác động tích cực cho xã hội bên cạnh lợi nhuận tài chính theo một cách có kỷ luật và minh bạch.

Bộ nguyên tắc mới sẽ mang lại sự minh bạch, tin cậy và tính kỷ luật tốt hơn cho thị trường đầu tư tạo tác động.

IFC chủ trì việc xây dựng Bộ nguyên tắc này, trên cơ sở hợp tác với nhiều tổ chức quản lý tài sản, chủ sở hữu tài sản, tổ chức phân bổ tài sản, ngân hàng phát triển và định chế tài chính thông qua một quá trình tham vấn với các bên liên quan.

Bộ nguyên tắc được xây dựng dựa trên các kinh nghiệm của IFC trong quá trình đầu tư vào những thị trường mới nổi, nhằm đạt được tác động đến sự phát triển và lợi nhuận tài chính.

Bộ Nguyên tắc phản ánh các thông lệ tốt nhất của định chế công và tư, xem xét đến tác động ở tất cả các giai đoạn khác nhau của chu kỳ đầu tư, gồm: xây dựng chiến lược, xây dựng cấu trúc đầu tư, quản lý danh mục, thoái vốn, thẩm định độc lập kết quả đầu tư...

Ngoài ra, Bộ nguyên tắc cũng yêu cầu các bên tham gia ký kết phải công khai hàng năm cách thức họ đã thực hiện các nguyên tắc này như việc thẩm định độc lập kết quả đầu tư sẽ giúp mang lại sự tin cậy cho việc áp dụng bộ nguyên tắc.

Theo ông Philippe Le Houérouis, Tổng Giám đốc Điều hành IFC, Bộ nguyên tắc mới này đánh dấu cột mốc quan trọng và đã đến lúc có thể đưa hình thức đầu tư tạo tác động vào thị trường chính thống.

Qua đó, IFC mong muốn nhiều nguồn vốn hơn nữa sẽ được quản lý theo hình thức đầu tư tạo tác động bởi vì việc bảo vệ hành tinh này và các cộng đồng trên toàn thế giới đã trở nên cấp bách.

Tính tới thời điểm hiện tại, các tổ chức đồng ý triển khai bộ nguyên tắc hiện đang nắm giữ ít nhất là 250 tỷ USD tài sản được đầu tư để tạo tác động và họ đã cam kết sẽ quản lý theo Bộ nguyên tắc mới.

Các khoản đầu tư trong tương lai cho hoạt động tạo tác động cũng sẽ tuân thủ bộ nguyên tắc mới này.

Bộ nguyên tắc cung cấp tiêu chuẩn rõ ràng cho thị trường đầu tư tạo tác động, giải quyết các quan ngại về vấn đề tổ chức có thể sử dụng việc đầu tư nhằm che giấu các hoạt động bất minh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục