Kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp đầu chuỗi

12:04' - 08/12/2021
BNEWS Dự án được triển khai trên 3 trụ cột, gồm: kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp đầu chuỗi; hỗ trợ tiếp cận tài chính và hỗ trợ chuyển đổi số.

Sáng 8/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới” thuộc dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa” - USAID LinkSME.

Đây là dự án hỗ trợ do USAID tài trợ, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Dự án có tổng kinh phí 24,9 triệu USD, thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2023.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các bên, dự án tập trung nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa. USAID LinkSME đã được triển khai trên 3 trụ cột, gồm: kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp đầu chuỗi; hỗ trợ tiếp cận tài chính và hỗ trợ chuyển đổi số.

Đến nay, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng. Về hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp đầu chuỗi, đã có 64 đơn hàng kết nối thành công với tổng giá trị gần 1,3 triệu USD; đồng thời, đã tổ chức được 11 khóa đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về kỹ thuật, quy trình sản xuất cho hơn 700 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành, lĩnh vực hỗ trợ của dự án. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cấp kỹ thuật nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu chuỗi vẫn tiếp tục được đẩy mạnh.

Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính: đã có hơn 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo tăng cường năng lực tiếp cận tài chính và quản trị tài chính; đến cuối tháng 12/2021, có 10 doanh nghiệp được hỗ trợ thành công các khoản vay mới và tái cấu trúc nợ với tổng giá trị 170 tỷ đồng; trong đó, doanh nghiệp tiếp cận vốn mới khoảng 120 tỷ đồng, tái cấu trúc nợ khoảng 50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng 1 chương trình hành động nâng cao năng lực tiếp cận tài chính giai đoạn 2021-2025, xây dựng 1 trang tin điện tử cung cấp các thông tin tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các công cụ tự đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.

Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số: đã có hơn 500.000 lượt tiếp cận các hoạt động, thông tin về Chương trình chuyển đổi số, trong đó gần 100.000 lượt đã tiếp cận các tài liệu nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hơn 500 doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng và 100 doanh nghiệp đang được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu để giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp khi chuyển đổi số.
Ngoài ra, dự án đã cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành cuốn sổ tay về chuyển đổi số; xây dựng khung đào tạo về chuyển đổi số theo hướng bền vững và các gói hỗ trợ chuyển đổi số theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp…

Theo ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc dự án USAID LinkSME, nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 và rất cần sự giúp và dự án đã tìm cách đáp ứng một cách thiết thực, thông qua đẩy mạnh tư vấn trực tuyến, tưng cường tập huấn, đào tạo cho doanh nghiệp để phục hồi nhanh bền vững. Sự hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới sự cải thiện về quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tìm đầu ra, nhất là xuất khẩu cho doanh nghiệp.

Đại diện một trong số doanh nghiệp từng nhận được sự hỗ trợ của dự án trên, ông Lê Duy Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa xác nhận, dù chịu áp lực, tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 nhưng đơn vị cố gắng chủ động hợp tác, được dự án hỗ trợ thông qua việc đánh giá năng lực quản trị để nâng cao khả năng điều hành và kỹ thuật trong sản xuất từ cuối năm 2020. Từ đó, doanh nghiệp củng cố, cải thiện sức cạnh tranh và hiện nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu hơn trước. Doanh nghiệp cũng nhận được sự tư vấn hiệu quả trong thực hiện chuyển đổi số và đó là điều kiện tốt để duy trì sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Cùng với đó, USAID LinkSME hợp tác với các tổ chức trung gian khu vực công và tư nhân có quan tâm tới việc liên kết các doanh nghiệp vừa và nhỏ với chuỗi cung ứng. Các tổ chức trung gian (tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp) bao gồm hiệp hội doanh nghiệp, phòng thương mại, cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung tâm phát triển xuất khẩu. Phương pháp kỹ thuật tiếp cận tập trung vào việc xây dựng năng lực của các tổ chức trung gian để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục