1. >

Kết quả đấu giá bán cổ phần CTCP Truyền hình cáp Hải Dương

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương sở hữu.

Kết quả đấu giá bán cổ phần CTCP Truyền hình cáp Hải Dương

Ngày đấu giá:     17/01/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:     Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:     Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     692.370 cổ phần

Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:     12.500 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:     7 NĐT

+ Tổ chức:     0 NĐT

+ Cá nhân:     7 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:     575.300 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:     7 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:     575.300 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:     200.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:     100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:     12.600 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:     12.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:     12.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:     12.500 đồng/cổ phần

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhà đầu tư trạm thu phí BOT Cầu Rác (tỉnh Hà Tĩnh) trên Quốc lộ 1A tạm dừng thu phí để có cơ sở tính toán, chốt phương án tài chính của dự án.

ncif