1. >

LDG đưa ra kế hoạch trả cổ tức năm 2019

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Group – Mã LDG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt hơn 603 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch.

LDG đưa ra kế hoạch trả cổ tức năm 2019

Theo nghị quyết, lợi nhuận tạm tính của LDG Group năm nay đạt 603 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, đạt 110% kế hoạch.

Nghị quyết cũng đưa ra kế hoạch trả cổ tức năm 2019 dự kiến là 25%.

Theo đó, cổ đông sẽ được chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu. Việc trả cổ tức sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông vào quý I năm nay.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Điện và xăng đồng loạt tăng giá sẽ khiến hàng hóa, dịch vụ tăng theo. Điều này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của người lao động, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp.

ncif