Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

08:39' - 03/05/2019
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An.

Tên doanh nghiệp bán đấu giá:     Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     1.343.505 cổ phần

Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:     25.600 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:     20 NĐT

+ Tổ chức:     1 NĐT

+ Cá nhân:     19 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:     7.985.010 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:     20 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:     7.985.010 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:     1.343.505 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:     70.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:     60.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:     25.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:     60.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:     52.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:     57.451 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:     4 NĐT

+ Tổ chức:     0 NĐT

+ Cá nhân:     4 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được:     1.343.505 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:     0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:     77.185.610.500 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Từ ngày 02/05/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/05/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:     Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục