1. >

Khắc phục thẻ vàng IUU: Tiền Giang ưu tiên hoạt động tuyên truyền

Facebook Share

BNEWS.VN Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan.

Khắc phục thẻ vàng IUU: Tiền Giang ưu tiên hoạt động tuyên truyền

Tỉnh Tiền Giang đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 45/CT-TTg (gọi tắt là Chỉ thị 45) về khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về việc chống khai thác hải sả. Ảnh minh họa:  Thanh Liêm - TTXVN

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 45/CT-TTg (gọi tắt là Chỉ thị 45) về khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định (IUU).

Theo ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang, để thực hiện nghiêm Chỉ thị 45 nhằm góp phần cảnh báo đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nội dung của Chỉ thị 45; lãnh đạo UBND tỉnh đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với đội tàu cá, quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời, siết chặt thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trên lĩnh vực quản lý nghề cá, biểu dương, khen thưởng các đơn vị cũng như cá nhân làm tốt…

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cũng chủ động phối hợp cùng các ngành hữu quan trong việc tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng và thuyền viên…chấp hành tốt các qui định pháp luật có liên quan, đặc biệt là không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản, gây ảnh hưởng không tốt quan hệ ngoại giao cũng như hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết thêm, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan, đặc biệt là Chỉ thị 45 và những giải pháp thực hiện, các qui định chế tài vi phạm nghiêm ngặt đến các chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên cũng như những đối tượng liên quan nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cũng thành lập và đưa vào hoạt động 2 Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng góp phần nâng cao hiệu lực thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Mặt khác, ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu các tàu đánh bắt xa bờ của Tiền Giang lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trong quá trình khai thác trên biển và chuyển thông tin về Trạm bờ theo qui định.

Tiền Giang cũng xử lý nghiêm và kịp thời tất cả các hành vi vi phạm việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định; trong đó, xử lý ở mức cao nhất đối với chủ tàu, thuyền trưởng có hành vi đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, kể cả việc sẽ tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản vĩnh viễn; xem xét khả năng xử lý hình sự đối với chủ tàu, thuyền trưởng tái phạm,…

Tỉnh Tiền Giang có 32 km bờ biển, nghề khai thác thủy sản phát triển giúp thu hút lao động, việc làm sản phẩm cung ứng thị trường.

Việc tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt sẽ góp phần vào việc đảm bảo ngành nghề khai thác hải sản tại địa phương phát triển theo hướng bền vững, chấm dứt hẳn tình trạng tàu cá hoạt động vi phạm vùng biển nước ngoài /.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Con số này được Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xác nhận. Loại thịt gà nhập Mỹ chủ yếu là đông lạnh, loại nguyên con, đùi gà, cánh và chân gà công nghiệp. Trước đây, giá gà Mỹ nhập vào Việt Nam cũng chỉ khoảng 19.000-23.000 đồng/kg.

ncif